ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

 

   
     Suppliers

 

 

 

 

 

 
   
Promotion

 

 

 

 

 

 

 

Tech Stuff    

 • Vibration Meter
 • Ultrasonic Detector
 • Thermal Camera
 • Thermocouple Wire
 • Power Meter
 • Digital Multimeter
 • Water Quality Meter
 • Chart Recorder
 • Lux Meter
 • Pressure Gauge
 • Stroboscope
 • Flowmeter
 • Gas Detector
 • Infrared Thermometer
 • Temp-Humidity Datalogger
 • Clamp Meter


PROMOTION

 

MS2205 Power Harmonics
Meter includes Software

 

 

วัด Active, Appareวัด Active, Apparent & Reactive Power, Power Factor, ไฟฟ้ากระแสตรงและสลับ, ความถี่&ฮาร์โมนิค เฟส และสามารถบันทึก ข้อมูลได้ถึง 100 ชุด,วัดค่า เป็น RMS เชื่อมต่อด้วย RS232 พร้อมกับโปรแกรม วิเคราะห์

DM87 DMM with VSD (variable speed drives) for frequency converters (VFD).

 

 

 

มัลติมิเตอร์สำหรับเครื่องจักร AC ที่ปรับความถี่ได้วัด แรงดันไฟของเครื่อง "VFD drives" ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน

ความถี่ และรอบการทำงาน

 

 

MS2600 open jaw clamp meter

 

 

ปากคีบขนาด : 12 mm.
ใช้งานง่าย ในการตรวจสอบ กระแส AC โดยไม่ต้องง้าง ปากเปิด วัด ค่าได้เป็น AC/DC, กระแส AC, ความต้านทาน, ความถี่, duty cycle,ตรวจสอบ ไดโอด, ความต่อเนื่อง, สามารถคงค่าข้อมูลการวัด และปิดเครื่องอัตโนมัติ

EN Series

 

 

เป็นเครื่องที่ใช้วัดความ

สั่นสะเทือนทั่วไป มีหูฟังเพื่อฟังเสียงของลูกปืน เป็นเครื่องที่เหมาะกับการ

ซ่อมบำรุง เครื่องจักร

ที่มีการหมุน และลูกปืน

 New Arrival!!

FLIR E40: Compact Infrared Thermal Imaging 

 

 

 • Focal Plane Array detector with 160 x 120 pixels infrared resolution (19,200 pixels)
 • Wide temperature range: -4°F to 1202°F (-20°C to 650°C) with ±2% or 2°C accuracy
 • 0.07°C @ 30°C Thermal Sensitivity (N.E.T.D)
 • Manual focus, 2x continuous zoom

 

341350A-P: Oyster™ Series pH/Conductivity/TDS/ORP/Salinity Meter

 

 

 • Large LCD built into adjustable “flip-up” cover displays measurement and Temperature simultaneously
 • Microprocessor based with splash proof housing and front panel tactile touch pad to slope and calibrate
 • Rugged design for handheld or benchtop use; neckstrap for “hands-free” operation
 • Memory function stores and recalls 25 labeled readings