ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Air Flow Meter

380340: Battery Operated Datalogger

Universal datalogger with RS-232 interface and PC Software

407113: Heavy Duty CFM Metal Vane Anemometer

Anemometer for measuring temperature up to 175°F (80°C) and airspeed to 6890ft/min

407119: Heavy Duty CFM Hot Wire Thermo-Anemometer

Accurately measure Air Flow (CFM/CMM) or Air velocity plus °F/°C Temperature

407123: Heavy Duty Hot Wire Thermo-Anemometer

Airflow meter with telescoping probe designed to fit into small openings

45118: Mini Thermo-Anemometer

Waterproof pocket size with Air Velocity, Temperature and Windchill

45158: Mini Thermo-Anemometer with Humidity

Waterproof pocket size with Air Velocity, Temperature, Relative Humidity, Dew Point, and Windchill

45160: 3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

Ergonomic pocket size housing, large dual LCD

45170: Hygro-Thermo-Anemometer-Light Meter

Pocket size rugged 4-in-1 meter for Humidity, Temperature, Air Velocity and Light

AN100: CFM/CMM Mini Thermo-Anemometer

Large display of Airflow or Air Velocity

AN200: CFM/CMM Mini Thermo-Anemometer with built-in InfaRed Thermometer

Large display of Airflow or Air Velocity with built-in InfraRed Thermometer

AN25: Heat Index Anemometer

Compact indoor/outdoor meter for measuring up to 7 environmental parameters

AN300-C: Airflow Cone and Funnel Adapter Kit for AN300, AN310, AN320

Accessory Kit for Airflow Measurements for Common Large Size Ducts

AN300: Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer

Measures Air Velocity, Air Flow and Temperature

AN310: Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer

Measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb and Dew Point

AN320: Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer plus CO2

Measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb, Dew Point and Carbon Dioxide

AN340: CMM/CFM Anemometer/Psychrometer Datalogger

Includes Telescoping Probe with 18mm Diameter Vane Sensor

AN400: Cup Thermo-Anemometer

Pocket size Air Velocity meter and Thermometer

AN500: Hot Wire CFM/CMM Thermo-Anemometer

Thermo-Anemometer with Automatic Temperature Compensation and Telescoping Probe

AVM-702 : Econimical cost anemometer

Economical Digital Anemometer

AVM-712: Economical CFM/CMM Thermo-Anemometer

Anemometer meter, air flow + air temperature air velocity with RS-232C

AVM-714 : Hot wire Anemometer with RS232

Digital Anemometer with RS-232 and Thermometer Hot Wire

AVM-715

LCD Digital Anemometer CFM/CMM

EN300: Hygro-Thermo-Anemometer-Light-Sound Meter

Measures Humidity, Temperature, Air Velocity, Light and Sound

HD300: CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfaRed Thermometer

Built-in IR Thermometer measures non-contact surface temperature

HD350: Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer

Measures Air Velocity/Airflow in difficult-to-reach or tight locations

PM-731 : Differential Manometer

Dual Input Differential Manometer

SDL300: Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger

Records data on an SD card in Excel® format

SDL310: Thermo-Anemometer/Datalogger

Records data on an SD card in Excel® format

SDL350: Hot Wire CFM Thermo-Anemometer/Datalogger

Records data on an SD card in Excel® format


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ