ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Thermowell

Flanged 1/2 "- 14 NPS Internal Thread

Model Number Series 1187

Flanged 1/4" NPT

Model Number Series 1137

Flanged 1/4" NPT

Model Number Series 1137

Flanged 7/8 "- 22 NS Internal Thread

Model Number Series 1157

Flanged Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1127

Flanged Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1147

Flanged Thermowells 2" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1127

Flanged Thermowells 2" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1147

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-152-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-154-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-156-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-159-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-252-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-254-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-256-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-259-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-202-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-204-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-206-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-209-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-302-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-304-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-306-05

Sanitary Thermowell

Model Number 1128-309-05

Threaded-Regular Wells 1/4" NPT

Model Number Series 1138

Vanstone 1/2 "- 14 NPS Internal Thread

Model Number Series 1180

Vanstone 1/2 "- 14 NPS Internal Thread

Model Number Series 1181

Vanstone 1/2 "- 14 NPS Internal Thread

Model Number Series 1182

Weld-In Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1126

Weld-In Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1136

Weld-In Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1146

Weld-In Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1136

Weld-In Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1146

Weld-In Thermowells 1" Nominal Pipe Size

Model Number Series 1156


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ