ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Heat Index Monitor

Model Number 112TM

RTD Fine-Tip Penetration Probe, 2 3/4"

Model Number 114TM

RTD Heavy-Duty Piercing Probe, 4 -1/2"

Model Number 121TM

Spring-Articulated Straight Surface Probe 4.25" for TM Series

Model Number 121TM-12

Spring-Articulated Straight Surface Probe, 12" for TM Series

Model Number 121TM-18

Spring-Articulated Straight Surface Probe, 18" for TM Series

Model Number 123UTM

RTD Right Angle Fast Surface Probe for TM Series

Model Number 124

RTD Rigid Shank Fast Surface Probe

Model Number 12423-05

Hard Carrying Case

Model Number 12423-06

Hard Foam Lined Carrying Case (Medium)

Model Number 145

45° Spring Articulated Surface Probe

Model Number 145L

45° Economy Spring Articulated Surface

Model Number 155

RTD Bolt-On Surface Probe

Model Number 2500M

Type K Thermocouple Meter -100 / 2500°F

Model Number 2500MVX

Type K Thermocouple Meter -100 / 2500°F

Model Number 2500MX

Type K Thermocouple Meter -100 / 2500°F

Model Number 3200M

Type K Thermocouple Meter 70 to 1370°C

Model Number DSX500

Digi-Stem® Digital RTD Thermometer

Model Number TM410

TM410 Hand Held for the Food Industry

Model Number TM410

TM410 Hand Held for the Food Industry

Model Number TM500

TM500 Hand-Held Thermocouple Meter

Model Number TM602

TM602 Pocket Thermocouple Thermometer

Model Number TM612

TM612 Pocket RTD Thermometer

Model Number TM630

TM630 Pocket Thermocouple & RTD

Model Number TM630

TM630 Pocket Thermocouple & RTD


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ