ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > LCR Meter

380193: Passive Component LCR Meter

Measures Inductance, Capacitance, and Resistance with secondary parameter (Q,D,R)

LCR-200

Precision LCR Instrument

LCR-610

LCR Meter

LCR-612

20000 Counts LCR Meter Dual Display Auto-Ranging

LCR-613

dual display handheld LCR meter

LCR-816, 817, 819, 826, 827, 829

High Precision LCR Meter

LCR200: Passive Component LCR Meter

Measures Inductance, Capacitance, and Resistance with secondary parameter (Q,D,R,P,ESR)

LCR203: SMD Component Tweezers

Optional tweezers for use with LCR200 LCR meter

LCR205: SMD Component Fixture

Optional chip component fixture for use with LCR200 LCR meter

RC100: Tweezer Style Passive Component R/C SMD

One-hand operation for fast, precise measurement of surface mount components

RC200: R/C SMD Tweezer MultiMeter

Interchangeable test leads for voltage measurements


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ