ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Cable Tester

40180: Tone Generator and Amplifier Probe Kit

Heavy duty kit with audible tone easily identifies wires or cables

CT100: Network Cable Tester

Continuity Tester for twisted pair cables and F Type coaxial cables

TG20: Wire Tracer Kit

Identify wire pairs, check continuity & test telephone line polarity

TG30: Wire Tracer/Tone Generator Kit

Trace communciations and coaxial cables


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ