ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Thermal Imager

FLIR E40: Compact Infrared Thermal Imaging Camera with MSX®

160 x 120 IR Resolution, Measures Temperature to 1202°F (650°C)

FLIR E40bx: Compact Infrared Thermal Imaging Camera with MSX®

160 x 120 IR Resolution, Measures Temperature to 248°F (120°C)

FLIR E4: Compact Infrared Camera with MSX®

Lightweight Thermal Imaging Camera with 80 x 60 IR Resolution

FLIR E50: Compact Infrared Thermal Imaging Camera with MSX®

240 x 180 IR Resolution, Measures Temperature to 1202°F (650°C)

FLIR E50bx: Compact Infrared Thermal Imaging Camera with MSX®

240 x 180 IR Resolution, Measures Temperature to 248°F (120°C)

FLIR E5: Compact Infrared Camera with MSX®

Lightweight Thermal Imaging Camera with 120 x 90 IR Resolution

FLIR E60: Compact Infrared Thermal Imaging Camera with MSX®

320 x 240 IR Resolution, Measures Temperature to 1202°F (650°C)

FLIR E6: Compact Infrared Camera with MSX®

Lightweight Thermal Imaging Camera with 160 x 120 IR Resolution

FLIR E8: Compact Infrared Camera with MSX®

Lightweight Thermal Imaging Camera with 320 x 240 IR Resolution

FLIR i7: Compact InfraRed Camera

Point-and-Shoot, Lightweight Thermal Imaging Camera with 140 x 140 IR Resolution


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ