ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Timer

365510: Stopwatch/Clock

Digital LCD Stopwatch plus Calendar and Alarm

365515: Stopwatch/Clock with Backlit Display

Digital LCD Stopwatch plus Calendar and Alarm

365535: Decimal Stopwatch/Clock

Water resistant decimatch stopwatch/clock with user-selectable resolutions

445702: Hygro-Thermometer Clock

Combines 3 displays for Time, Temperature, and Humidity

445706: Hygro-Thermometer Alarm Clock

9"x12" Desktop or Wall-mount Alarm Clock with 5 languages

CTH10: Radio-Controlled Wall Clock Hygro-Thermometer

Super Large 4.3" (109mm) Digit Clock Display

HW30: HeatWatch™ Humidity/Temperature Stopwatch

Digital UP/DOWN timer displays Temperature, Humidity, and Heat Index

WTH100: Radio-Controlled Wireless Weather Station

Receives Time Code from NIST Radio Station WWVB


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ