ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Vibration Meter

407860: Heavy Duty Vibration Meter

Measure Acceleration, Velocity, and Displacement plus built-in PC interface

SDL800: Vibration Meter/Datalogger

Records data on an SD card in Excel® format

VB300: 3-Axis G-Force USB Datalogger

Records and times 3-axis shock and peaks

VB400: Pen Vibration Meter

Measures RMS Acceleration and Velocity

VB500: 4-Channel Vibration Meter/Datalogger

Datalogs and stores readings on an SD card in Excel® format


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ