ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Ground Resistance Tester

382252: Earth Ground Resistance Tester Kit

Includes all hardware necessary to measure earth ground in 3 ranges from 20 to 2000Ohm

382253: Earth Bars (2pc)

Replacement Bars for Earth Ground Resistance Tester Kit

382254: Test Leads (5pc)

Replacement Set of Test Leads for Earth Ground Resistance Tester Kit

382357: Clamp-on Ground Resistance Tester

Non-contact measurements of ground conductors without need for auxiliary ground spikes

GRT300: 4-Wire Earth Ground Resistance Tester Kit

Measure earth ground in 4 ranges from 2 to 2000 Ohm


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ