ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Clamp-On Meter

AC/DC Current clamp meter ( DCM-042)

high high resolution AC/DC clamp meter.

AC/DC Current clamp meter and Transmitter ( DCM-043)

high high resolution AC/DC clamp meter.

CA-1000D

1000 Amp AC/DC Clamp Adapter

CA-60

AC/ DC mA Current Clamp transducer

CA-600

DC/AC Current Clamp Adapter Model

DCM-036

Digital Clamp-on Meter 300A AC Amp + Frequency

DCM-036A

3999 Counts Digital display+ Auto ranging Bar Graph AC 40A/400A

DCM-037

Digital Clampmeter

DCM-039

3 3/4 digit AC/ DC 200A Clamp Meter with 10mA high resolution

DCM-040

AC Leakage Clamp Meter

DCM-2600 Digital Clamp-on Meter

1000A AC Amp + 2000MΩ

DCM-2605

Digital Clamp-on Meters 1000A AC/DC Amp +Frequency

DCM-2606

Digital Clamp-on Meters 1000A Amp AC/DC True R.M.S.

DCM-2608

Digital Clamp-on Meter 1500A AC/2000 A DC + Bar Graph

DPM-041

AC 1000A True RMS Clamp on Power Meter


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ