ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Data Logger

DSL-331

Digital Sound Level meter Data Logger

DTM-317

Digital Thermometer Single Input + Timer

DTM-318

Dual Digital Thermometer Datalogger

DTM-319

4 - Input Digital Thermometer

DTM-321

Datalogger Humidity/Temperature Meter w/Dual Input

DTM-507

Multilogger Thermometer

FG-15

15 MHz Function Generator / 100MHz Counter

FG32

FG32 - 3 MHz Function Generator with 60MHz Counter

TR-51i

Temperature Recorder

TR-52i

Temperature Recorder

TR-71U

Temperature Data Logger (USB)

TR-71W

Temperature Data Logger (USB)

TR-72U

Temperature / Humidity Data Logger (USB)

TR-72W

Temperature / Humidity Data Logger (USB)

TR-77Ui

High accuracy Temperature and Humidity Data Logger (USB)


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ