ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Oscilloscope

BATT-74V: 7.4V Li-Ion Rechargeable Battery

Replacement battery for MS6000 series Oscilloscopes

HP-25, HP-100

Differential Probe 25MHz/ 100MHz

HVP-15HF

High Voltage and High FRequency Oscilloscope Probe

MS420: 20MHz 2-Channel Digital Oscilloscope

Dual-channel Oscilloscope with 3.8" (97mm) color LCD display

MS6060: 60MHz 2-Channel Digital Oscilloscope

5.6" color LCD display, 23 automatic measurements, waveform recorder

MS6100: 100MHz 2-Channel Digital Oscilloscope

5.6" color LCD display, 23 automatic measurements, waveform recorder

MS6200: 200MHz 2-Channel Digital Oscilloscope

5.6" color LCD display, 23 automatic measurements, waveform recorder

OS-1022

2-Channel Lightweight Digital Storage 20MHz Handheld Oscilloscope with Color LCD Display

OS-2062

handheld oscilloscope multimeter

OS-81B

OS-81B scope multimeter

TL620: 200MHz 1X/10X Oscilloscope Probe

Replacement Probe for MS6000 series Oscilloscopes

TL625: 100MHz 2000V High Voltage Oscilloscope Probe

Replacement Probe for MS6000 series Oscilloscopes


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ