ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > DC Power Supply

380820: Universal AC Power Source & AC Power Analyzer

Front (100W) and Rear (2000W) Universal Output Sockets

382200: 30V/1A Single Output DC Power Supply

Constant Voltage/Current digital DC power supply with dual LCD

382202: 18V/3A Single Output DC Power Supply

Constant Voltage/Current digital DC power supply with dual LCD

382203: Analog Triple Output DC Power Supply

Adjustable to 30V/3A with fixed 5V and 12V outputs

382213: Digital Triple Output DC Power Supply

Adjustable to 30V/3A with fixed 5V and 12V outputs

382260: 80W Switching Mode DC Power Supply

3-in-1 Lightweight DC Power Supply with 3 selectable ranges

382270: Quad Output DC Power Supply

4-in-1 DC Power Supply

382275: 600W Switching Mode DC Power Supply (120V)

Laboratory Grade Power Supply with 30V/20A Max output

382276: 600W Switching Mode DC Power Supply (230V)

Laboratory Grade Power Supply with 30V/20A Max output

382280: Precision with Programmable 200 Watt Output DC Power Supply

40V/5A programmable supply with high resolution output and 200 test setup memories

DCP60: 600W Switching Power Supply (120V)

High Efficiency Switching Power Supply with Low Ripple and Noise

PPS-3520

GPIB Programmable DC Linear Power Supply

Product ID: TPT-3025

Programmable POWER SUPPLIES

TPS-3020

Programmable POWER SUPPLIES


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ