ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Controller / Panel Meter

48VFL11: 1/16 DIN Temperature PID Controller with One Relay Output

Fuzzy Logic PID, Auto Tuning, and Soft Start features

48VFL13: 1/16 DIN Temperature PID Controller with 4-20mA Output

Fuzzy Logic PID, Auto Tuning, and Soft Start features

96VFL11: 1/4 DIN Temperature PID Controller with Two Relay Outputs

Fuzzy Logic PID, Auto Tuning, and Soft Start features

96VFL13: 1/4 DIN Temperature PID Controller with 4-20mA Output

Fuzzy Logic PID, Auto Tuning, and Soft Start features


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ