ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Thickness/Hardness Tester

CG204: Coating Thickness Tester

Automatic recognition of ferrous and non-ferrous substrates

FHT200: Fruit Hardness Tester

Penetrometer Measures Fruit Ripeness

TKG100: Digital Ultrasonic Thickness Gauge

Compact rugged meter for non-destructive thickness measurements

TKG150: Digital Ultrasonic Thickness Gauge/Datalogger

Compact rugged meter for non-destructive thickness measurements


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ